KUPF – Yukarý Avusturya’nýn Kültür Platformu

KUPF’un Anlayışı

 

Yukarı Avusturya’nın kültür platformu olan KUPF Avusturya’da kültür politikası üzerine çalışan 100’ün üzerindeki kültür insiyatifinin Yukarı Avusturya bölgesindeki çatı kuruluşudur. KUPF kendini kültür-politiksel yaratıcı bir güç olarak görür. Üyelerinin adına bölgesel kültür insiyatiflerinin şartlarını geliştirmek, iyileştirmek ve güvenceye almak için aktivistlerle ve katılımcıları ile beraber çalısır.

KUPF’un kültür politikasi anlayışı Yukarı Avusturya’nın coğrafi sınırlarını ve kültür alanınının çalışma sınırlarını aşar; cinslerin eşitligi KUPF icin bir çalışma konusu ve alanıdır.

KUPF’un söz alıp aktif olduğu durumlar: -Kültür düşmanlığına dair bir eğilim hissedildiğinde -Kültür ve kültürel çalışma alanı politik pazarlıklarda parti oyunlarına alet edildiğinde, kötüye kullanıldığında -Kültür ve kültürel çalışma alanı iktisadi sebeplere tabi kılındığı ve kurban edildiğinde

KUPF kendi etkinliklerine temel ve kaynak olusturacak üye inisiyatifleri destekler

KUPF kendi uzmanlık bilgisini kültürel çalışma alanında oluşan tüm soruların yanıtlanması amacıyla girişimci üyeleri ile paylaşır. Onları kültürel çalışma alanında ortaya çıkan sorun anlarında destekler ve üyeleri ile beraber şartların iyileştirilmesi icin savaşır.

KUPF’un görevleri

KUPF’un görevi 3 temel başlıkla:

Kültür politikası KUPF için kültür politikası demek: Aktif olarak oluşuma katılmak, bölgesel kültür girişimlerinin güvenceye alınması, kendi çeşitliliğinde iyileştirilmesi ve geliştirilmesi demektir.

Sendika KUPF kültür platformu kanun değisikliklerinde hızla reaksiyon verir, kültürel çalısma alanının sosyal bağlamıyla özel olarak ilgilenir ve kültür girişimlerini sorun anlarında destekler.

Servis ve danışmanlık KUPF kültürel calışma alanının tüm soruları alanında uzmandır ve bilgilerini girişimci üyeleriyle paylaşır.

Yukarı Avusturya’nın kültür platformu KUPF kendi girişimci üyelerinin ilgisi doğrultusunda çalışır , tecrübe ve pratiğini bunun üzerine kurar!

Tarih 1970’li ve 80’li yılların toplumsal hareketi ile (yeni sosyal hareketlenmeler) Yukarı Avusturya’da da kültür ve dönem kültürü kaynaklı kendi yaşam çevreleri üzerinden hareketle oluşmus gruplar ve girişimciler ortaya çıktı. Temel yönelimli demokratikleşme ve Emansipasyon (özgürleşme) hareketlerinin anlayışında en çok da coğrafik sosyal ve iktisadi kenar bölge girişimleri söz konusu edildi.

Bir çatı teşkilat olan KUPF’un kuruluşu yerel ve bölgesel kültür insiyatiflerinin açık birleşiminden sonra 80’li yılların ortasında gerçekleşti. Önceleri eleştirel güçlerin ağlastırılması ön planda tutuldu böylece Yukarı Avusturya’nın kültür platformu olan KUPF politik ve kültür insiyatifleri tarafından tanınan bir temsilciliğe ve sosyo-kültürel çalışma alanının bir uzmanına dönüştü. KUPF demokratik kültür hareketinin en anlamlı başarılarından biri sayılan çağdas kültür çalışmasına verilen toplumsal değerin artırılmasında ki başarıda katkı payının olduğuna inanır.

KUPF 90’li yılların ortalarından itibaren temsilci fonksiyonunu büyük ölçüde genişletti ve dikkatini toplumdan haksızlık gören grupların üzerinde yoğunlaştırdı. Özgür iletişim sektörü de bir demokratik güç ve toplumsal çeşitliliğin gücü olarak KUPF’un girişimci üyelerinin bölgesi içinde önemli bir yer alır ve KUPF’tan bu konu ile sürekli olarak meşgul olmasını talep eder.

KUPF’un sosyal değişim tüzüğü üye insiyatiflerinin gündelik bölge içi ve bölgeler arası etkinliklerinde çağdaş sanatın ve kültür üretiminin gelişimlerine, demokratikleşme ve kültürel katılıma yönelik önemli katkılarını tanımlar.

Yukarı Avusturya’nın kültür platformu KUPF kendi ilgileri doğrultusunda calışır!

Üyeler Üye insiyatiflerininin çeşitliliği Yukari Avusturya’da ki çağdaş ve sosyal kültürel etkinliklerin geniş çapını yansıtır. Bunların aktif katılımıyla toplumu yönlendirmeleri, varolan yapıları sorgulamaları, bu bölgelerdeki özgürleştirici gelişmeler ve canlı demokrasi adına önemli bir kazançtır.

Aşağıdaki kriterleri karşılayabilen her Yukarı Avusturya’lı kültür insiyatifi yukarı Avusturya’nın kültür platformu olan KUPF’un üyesi olabilir

-Çağdaş ve geleceğe yönelik kültür çalışmasında bulunmak -Kendi üretim ve projelerinin aracılığını yapmak -Çağdaş sanat ve kültürü mümkün kılmak ve aracılığını yapmak -Politik komitelerden bölgesel kurumlardan ve devlet enstitülerinden içeriksel ve örgütsel bağımsızlık -Politik partilerden ve dini cemaatlerden bağımsızlık -Kamu yararına çalışma -Demokratik tutum -Kendi kendine organize olabilme -İnsanların hor görüldüğü ideolojik akımların karşısında yer alma

KUPF’a üyeliğin prosedürleri -Üyelik için içinde tüzük açiklamasinin, kurumu tanıtan bir kısmın ve idare heyetinin isimlerinin de yer aldıgı bir dilekçe (mail, faks ya da mektup formunda) -Bir KUPF çalışanı ile yapılacak kabul görüşmesi -KUPF idare heyetinin dilekçeyi dilekçenin yıllık genel kurul toplantısında önerilecegine ya da kabul edilip edilmeyecegine dair işlemden geçirmesi ve karar vermesi

Organizasyon KUPF bir dernek olarak düzenlenmiştir. Yılda en az bir kez düzenlenen tüm üye insiyatiflerinin genel toplantısı en önemli komitedir. Bu toplantıda yeni üyeler kabul edilir ve yönetim seçilir. Genel toplantıda yönetime bir yıl icin görev verilir.

Yönetim calışma yılı süresince tüm politik ve stratejik çalışma kararlarını verir. Yönetim vekillerden üye girişimcilerden ve özel politik ve toplumsal alanların uzmanlarından oluşur. Üye dernekler tüm toplantılara ve kamuya açık olmayan oturumlara davetlidirler.

Yönetim tarafindan belirlenen yönetici başkanlık organizasyon akışı üye servisi ile ilgilenir ve karar esaslarını hazırlar.

The KUPF – Cultural Platform Upper Austria

Self-Conception

The KUPF – Cultural Platform Upper Austria is the umbrella organization representing the cultural policy interests of over 100 cultural initiatives in Upper Austria. The KUPF sees itself as taking an active part in cultural policies. It acts on behalf of its members to secure conditions for regional cultural initiatives, to improve these conditions and further develop them in cooperation with activists and protagonists. The cultural-political self-conception of the KUPF goes beyond the geographical borders of Upper Austria and the subject matter of independent cultural work; gender equality is a leitmotiv of its work.

The KUPF speaks up and takes action

  • where tendencies hostile to culture become perceptible;
  • where culture and cultural work are in danger of being exploited by (party) political interests to maximize populist votes;
  • where culture and cultural work are subordinated and sacrificed to economic interests. The KUPF supports its member initiatives that are the basis and foundation of its work. The KUPF passes on its expertise to its member initiatives in all matters of cultural work. It provides active support when problems occur in cultural work and strives together with the member initiatives to improve the framework conditions.

 

The KUPF’s Tasks

The KUPF’s work rests on three pillars:

  • Cultural Policies For the KUPF, cultural politics means: actively taking part in shaping cultural policies to ensure, improve and further develop regional cultural initiatives in all their diversity.
  • Union The KUPF – Cultural Platform reacts quickly to legislative changes, focusing attention on the social contexts of self-determined cultural work. It supports cultural initiatives if problems occur in cultural work.
  • Service & Consultation The KUPF is an expert in all issues of cultural work and passes this expertise on to its member initiatives. The member associations are the foundation of its work, the three pillars of the KUPF are based on their needs. The KUPF – Cultural Platform Upper Austria works on behalf of its member initiatives and their interests, building on their practice and experience!

History

With the social upheavals of the 70s and 80s (new social movements), groups and initiatives also emerged in Upper Austria that were concerned with culture and contemporary culture and with shaping their living environment themselves. According to the understanding of grassroots-oriented democratization and emancipation movements, these initiatives were primarily located in geographical, social and economic marginal areas. In the mid-80s an informal union of local and regional cultural initiatives led to the founding of the umbrella organization of cultural initiatives, the KUPF. Whereas the initial focus was on networking critical forces, the KUPF – Cultural Platform Upper Austria consequently became a representative and expert for socio-cultural work respected by politicians and cultural initiatives. One of the most significant achievements of a democratic cultural movement, which the KUPF sees itself as belonging to, was to raise the social status of contemporary cultural work. Since the mid-90s the KUPF has substantially expanded its representative function and places a strong emphasis on cultural work with socially disadvantaged groups. The sector of independent media work as a democratic, pluralist force meanwhile also assumes an important place in the field of the KUPF member initiatives, calling for an ongoing exploration and discussion of this topic on the part of KUPF. KUPF’s power to shape society derives from the member initiatives and their everyday regional and transregional work, contributing substantially to the development of contemporary art and cultural production, to democratization and to cultural participation. The KUPF – Cultural Platform Upper Austria works in their interests!

Members

The diversity of the member initiatives reflects the broad scope of contemporary and socio-cultural work in Upper Austria. Their active intervention in and shaping of society, their questioning of existing structures is an important contribution to the emanicpatory development of the respective regions and an example of lived democracy. Membership in the KUPF – Cultural Platform Upper Austria is open to every Upper Austrian cultural initiative that meets the following criteria: * contemporary and future-oriented cultural work * conveys own productions and projects * conveys and enables contemporary art and culture * independent of regional authorities, political bodies and state institutions in subject matter and organization * independent of political parties and religious communities * in the public interest * democratic behavior * self-organization * positioned against ideological currents not in keeping with human dignity Applying for membership in the KUPF Upper Austria * informal application for membership in writing (email, fax, letter) accompanied by: bylaws, self-presentation and names of the board members * interview with a member of the KUPF staff * discussion of the application by the KUPF board

Organization

The KUPF is organized as an association. The most important decision-making body is the General Assembly of all member initiatives which meets at least once a year. New members are accepted at the General Assembly and the board members are elected. The General Assembly commissions the board members for one year. The board makes all political and strategic decisions during the working year. It consists of representatives from the member initiatives and experts from special political and social fields. The member associations are invited to take part in all meetings and conclaves of the board. The general manager appointed by the board is responsible for conducting organizational business, member services and preparing material for decisions to be made.

A KUPF – Plataforma Cultural da Alta Áustria

Concepção
A KUPF – Plataforma Cultural da Alta Áustria é uma organização que representa os interesses de mais de 100 iniciativas culturais na Alta Áustria.

A KUPF se considera força atuante nas políticas culturais. Ela age em nome de seus membros para assegurar condições para iniciativas culturais regionais, para melhorar essas condições e para desenvolvê-las e ampliá-las em cooperação com ativistas e protagonistas.

A autoconcepção político-cultural da KUPF vai além das fronteiras geográficas da Alta Áustria e a abordagem sobre trabalho cultural independente; igualdade entre os gêneros é leitmotiv do seu trabalho.

A KUPF se pronuncia e age:
* onde tendências hostis à cultura se tornam perceptíveis;
* onde culturas e trabalhos culturais correm o risco de serem explorados por interesses político-partidários de tendência populista;
* onde culturas e trabalhos culturais são sacrificados e subordinados a interesses econômicos.

A KUPF dá suporte às iniciativas-membro, que são a base e o fundamento de seu trabalho.

A KUPF coloca à disposição das iniciativas participantes o seu conhecimento especializado para todas as questões ligadas a trabalho cultural. Ela fornece suporte ativo quando problemas ocorrem no desenvolvimento, e luta junto com seus membros pela melhoria das condições de trabalho cultural.
——————————————————————

O trabalho da KUPF
O trabalho da KUPF se baseia em três pilares:

Política cultural
Para a KUPF, política cultural significa: participar ativamente na formação de políticas culturais para assegurar, melhorar e avançar o desenvolvimento de iniciativas culturais regionais em toda sua diversidade.

Associação
A KUPF-Plataforma Cultural reage rapidamente a mudanças legislativas, focalizando no contexto social da iniciativa cultural autodeterminada. Ela apóia iniciativas culturais se problemas acontecerem no decorrer dos trabalhos.

Serviço & Consultoria
A KUPF é perita em todos as questões de trabalho cultural e passa esse conhecimento especializado para as iniciativas participantes.

As associações-membro são o fundamento de seu trabalho, e os três pilares da KUPF são baseados nas necessidades das mesmas.

A KUPF-Plataforma Cultural da Alta Áustria trabalha em nome das iniciativas participantes e seus interesses, construindo e desenvolvendo a partir da prática e experiência das mesmas!
————————————————————–

História
Com as reviravoltas sociais dos anos 70 e 80 (novos movimentos sociais), também na Alta Áustria emergiram grupos e iniciativas envolvidos com cultura e cultura contemporânea, e preocupados com a formação de seu próprio ambiente de atuação. De acordo com a compreensão de movimentos de democratização e emancipação enraizadas, estas iniciativas eram principalmente localizadas em áreas geográficas, sociais e econômicas marginais.

Na metade dos anos 80 uma associação informal de iniciativas culturais locais e regionais levou à fundação de uma organização central para abrigar iniciativas culturais, a KUPF. Considerando que o foco inicial estava em construir uma rede de forças críticas, a KUPF-Plataforma Cultural da Alta Áustria posteriormente se tornou representante e perita em trabalhos sócio-culturais, respeitada por iniciativas políticas e culturais. Um das realizações mais significativas de um movimento cultural democrático, do qual a KUPF se vê como participante, era elevar o status social do trabalho cultural contemporâneo.

Desde a metade dos anos 90 a KUPF ampliou substancialmente a sua função representativa e coloca uma forte ênfase no trabalho cultural de grupos socialmente desfavorecidos. Também o setor de mídia independente trabalha como uma força democrática e pluralista, assumindo um papel importante junto às iniciativas participantes da KUPF, e propondo uma contínua exploração e discussão deste tópico por parte da KUPF.

O poder da KUPF para remodelar a sociedade deriva das iniciativas participantes e o seu trabalho regional e trans-regional diário, contribuindo substancialmente para o desenvolvimento da arte contemporânea e da produção cultural, para a democratização e a participação cultural.

A KUPF-Plataforma Cultural da Alta Áustria trabalha no seu interesse!
—————————————————————–

Membros
A diversidade das iniciativas participantes reflete a ampla gama de trabalho contemporâneo e sócio-cultural na Alta Áustria. A sua intervenção ativa na remodelagem da sociedade e o questionamento das estruturas existentes são contribuições importantes ao desenvolvimento emancipatório das respectivas regiões e um exemplo de democracia viva.

Participação na KUPF-Plataforma Cultural da Alta Áustria está aberta a toda iniciativa cultural da Alta Áustria que atenda aos seguintes critérios:
* trabalho cultural contemporâneo e orientado ao futuro
* produções e projetos próprios
* apresente e possibilite arte contemporânea e cultura
* independente de autoridades regionais, corpos políticos e instituições estatais em abordagem e organização
* independente de partidos políticos e comunidades religiosas
* de interesse público
* comportamento democrático
* auto-organização
* posicionada contra correntes ideológicas não em acordo com a dignidade humana

Solicitando participação na KUPF Alta Áustria
* solicitação informal por escrito (e-mail, fax, carta) acompanhada por: estatuto da sociedade, auto-apresentação e nomes dos membros do conselho diretor da sociedade
* entrevista com um funcionário autorizado da KUPF
* discussão da solicitação pelos membros do conselho diretor da KUPF e decisão se a solicitação deve ser proposta/recomendada à assembléia geral anual.
——————————————————————

Organização
A KUPF é organizada como uma associação. O corpo de tomada de decisão mais importante é a Assembléia Geral de todas as iniciativas-membro que se encontra ao menos uma vez por ano. Nessa ocasião novos membros são aceitos e os membros do conselho diretor são eleitos. A Assembléia Geral autoriza a atuação dos membros do conselho diretor por um ano.

O conselho diretor toma todas as decisões políticas e estratégicas durante o ano de gestão. Ele consiste em representantes das iniciativas-membro e peritos de campos políticos e sociais especiais. As associações-membro são convidadas a participar de todas as reuniões e encontros do conselho.

O diretor geral designado pelo conselho diretor é responsável pela condução organizativa da associação, dos serviços associados e pela preparação de material de suporte para tomada de decisão.

KUPF – kulturna platforma Gornje Austrije

Samorazumljivost
KUPF – kulturna platforma Gornje Austrije je krovni savez i kulturno politicko predstavnistvo interesa preko 100 kulturnih inicijativa u Gornjoj Austriji.

KUPF vidi sebe kao kulturno politicku snagu oblikovanja, koja djeluje u ime svojih clanova, u cilju osiguravanja uslova za regionalne inicijative iz oblast kulture, njihovo poboljsavanje i dalji razvoj zajedno sa njihovim ucesnicima i aktivistima.

Kulturno politicka samorazumljivost KUPF-a se proteze izvan geografskih granica Gornje Austrije i sadrzaja slobodnog kulturnog rada; Ravnopravnost spolova je jedna od vodecih tema djelovanja.

KUPF se javlja i biva aktivan tamo:
* gdje se pocinju osjecati tendencije netrepeljivosti prema kulturi
* gdje u korist populistickog maksimiranja izbornih glasova, kultura i kulturni rad postaju ping-pong loptica politickog (partijskog) djelovanja
* gdje kultura i kulturni rad bivaju podredjeni i zrtvovani privredno ekonomskim interesima

KUPF podrzava inicijative svojih clanova, koje predstavljaju osnovu sopstvenog djelovanja.

Inicijativama svojih clanova, KUPF pomaze sa svojim strucnim znanjem u svim oblastim kulturnog rada, daje aktivnu podrsku kod nadolazecih problema i bori se zajedno sa njima za poboljasnje okvirnih uslova kulturnog rada.

Uloga KUPF-a Djelovanje KUPF-a se dijeli na tri osnovna podrucja:

Kulturna politika
Kulturna politika ima za KUPF slijedece znacenje: Aktivno stvaranje kulturne politike kao osiguranje, poboljsanje i dalji razvoj regionalnih kulturnih inicijativa u njihovoj raznolikost.

Sindikat
KUPF – kulturna platforma reaguje brzo na zakonske promjene i usmjeruje svoje teziste na socijalne kontekste samoodlucujuceg kulturnog rada. Ona pomaze kulturne inicijative kod problema u kulturnom radu.

Podrska & savjetovanje
KUPF je strucnjak u svim pitanjima kulturnog rada i prosljedjuje to znanje i iskustvo na svoje clanove.

Temelj njenog rada predstavljanju udruzenja clanova, na cijim potrebama baziraju sve tri oblasti djelovanja.

KUPF – kulturna platform Gornje Austrije radi u interesu inicijativa svojih clanova i nadogradjuje njihovu praksu i iskustvo!

Istorija
Sa drustvenim preokretima ’70-ih i ’80-ih (novi socijalni pokret) su i u Gornjoj Austriji nastale razlicite kulturne i vremensko kulturne grupe i inicijative, sa idejom samouredjenja sopstvenog zivotnog okruzenja. Po aktuelnom shvatanju bazno orijentiranih demokratizirajucih i emancipaonih pokreta, radilo se je uglavnom o inicijativama na ivicima gegrafskih, socijalnih i privrednih oblasti.

Iz labavo spojenih saveza lokalnih i regionalnih kulturnih inicijativa, je sredinom ’80-ih uslijedilo formiranje krovnog saveza kulturnih inicijativa, KUPFA-a. Kako je na pocetku glavni dio djelovanja bio usredjen na povezivanje kriticnih snaga, kasnije se je KUPF – kulturna platforma Gornje Austrije u daljem toku razvio ka jednom opstepriznatom predstavniku i strucnjaku za socijalno kulturni rad. Jedan od najvecih uspjeha demokratskog kulturnog pokreta, cijim dijelom se KUPF vidi, je izdizanje drustvenog polozaja modernog aktuelnog kulturnog rada.

Od sredine ’90-ih godina je predstavnicka funkcija KUPFA-a stalno izgradjivana i daje stalno posebnu paznju kulturnom radu grupa zanemarenih od drustva. Takodje i oblast slobodnog rada sa medijima kao demokratska i pluralisticka snaga, zauzima u podrucju inicijativa clanova KUPF-a jedno vazno mjesto i zahtijeva od KUPF-a trajno sukobljavanje sa ovom tematikom.

Drustveno organizirajucu snagu KUPF-a cine clanske inicijative u svom svakodnevnom regionalnom i vanregionalnom radu, koje daju znacjne priloge razvoju moderno aktuelnog umjetnickog i kulturnog stvaralastva i time ucestvuju u demokratizaciji i kulturnom djelovanju.

KUPF – kulturna platforma Gornje Austrije radi u Vasem interesu!

Clanovi
Raznolikost clanskih inicijativa odrazava raznolikost spektruma vremenskih i socijalno kulturnih radova u Gornjoj Austriji. Aktivno uplitanje i formiranje drustva, kritiziranje postojecih drustvenih struktura je vazan prilog emancipacijskom razvoju u odredjenoj oblasti i dio zivota sa demokratijom.

Clan KUPF – kulturne platforme Gornje Austrije moze postati svaka kulturna inicijativa iz Gornje Austrije koja ispunjava slijedece uslove:
* Aktuelno moderni kulturni rad, kao i kulturni rad orijentiran ka buducnosti
* Posredovnje sopstvenih produkcija i projekata
* Posredovanje i omogucanje moderno aktuelne umjetnosti i kulture
* Sadrzajna i organizaciona nezavisnost od regionalnih institucija, politickih krugova i drzavnih institucija
* Nezavisnost od politickih partija i religioznih zajednica
* Opsta korisnost drustvu
* Demokratsko ponasanje
* Samoorganizacija
* Pozicioniranje protiv ideloskih strujanja koje su usmjerene protiv covjecnosti

Proces ka clanstvu u KUPF-u Gornje Austrije
* Zahtjev za clanstvo u obliku neformalnog pisma (e-mail, FAX, pismo) sa slijedecim dodacima: statuti i opis udruzenja i imena clanova uprave
* Razgovor sa zaposlenima u KUPF-u
* Razmatranje zahtjeva u upravi KUPF-a i odluka, da li ce zahtjev biti predlozen ili preporucen na godisnjem sastanku.

Organizacija
KUPF je organizovan kao udruzenje. Najvazniji gremij je generalni godisnji sastanak svih clanova. Na ovom sastanku se primaju novi clanovi i bira upravni odbor, koji pri tome dobija nalog za rad za narednu godinu.

Upravni odbor donosi sve politicke i strateske odluke u toku jedne godine. On se sastoji od predstavnika clanskih inicijativa I strucnjaka iz posebnih politickih i drustvenih podrucja. Clanska udruzenja mogu ucestvovati na svim sastancima i zasjedanjima upravnog odbora.

Upravni odbor imenuje operativnu upravu, koja se bavi organizacionim procesima, pruzanju usluga clanovima i osnovnim pripremama odluka.

La KUPF – la plataforma cultural de Austria Alta

COMPRENSIÓN

 

La KUPF- la plataforma cultural de Austria Alta es la federación y la agencia política cultural que está encargada de 100 iniciativas culturales de Austria Alta.

La KUPF se ve a si misma como una fuerza política-cultural. Actúa en nombre de sus miembros, para asegurar y mejorar las condiciones de las iniciativas culturales regionales y desarrollarlas conjuntamente con las activistas y protagonistas.

La comprensión política cultural de la KUPF va más allá de las fronteras geográficas de Austria Alta y mantiene en alto el contenido del libre trabajo cultural; la igualdad de género es el lema fundamental de su actividad.

La KUPF se manifiesta y es activa: -Donde aparezcan tendencias que actúan en contra de la cultura. -Donde la cultura y el trabajo cultural lleguen a ser tema de tratamiento político a favor de la maximación populista de votos. -Donde la cultura y el trabajo cultural sean sacrificados por intereses económicos.

La KUPF apoya las iniciativas de sus miembros, las cuales son la base y fundamento de su trabajo.

A las iniciativas de los miembros, la KUPF brinda el conocimiento especializado en todas las cuestiones relacionadas con el trabajo cultural. KUPF apoya activamente la búsqueda de soluciones a problemas que se presentan en el trabajo cultural y lucha junto con sus miembros para mejorar el marco de condiciones.

TAREAS DE LA KUPF El trabajo de la KUPF se basa en los siguientes tres pilares:

La política cultural La política cultural significa para la KUPF: La creación activa de la política cultural para asegurar, mejorar y desarrollar las iniciativas regionales de la cultura en sus amplias diversidades.

Sindicato La KUPF- La plataforma cultural reacciona rápidamente a los cambios de la legislación y presta su atención a los contextos sociales de trabajo cultural autodeterminado. Apoya iniciativas de la cultura para los problemas en el trabajo cultural.

Servicio y consejería La KUPF es experta en todas las cuestiones de trabajo cultural y transmite este conocimiento a las iniciativas de sus miembros. La base de su trabajo representa las asociaciones miembro que se fundamenta en los tres pilares de la KUPF.

La KUPF- la plataforma cultural de Austria Alta trabaja en el interés de las iniciativas de sus miembros e incorpora sus experiencias y prácticas.

HISTORIA

Con la agitación social de los años 70 y de los años 80 (nuevos movimientos sociales) surgieron también en Austria Alta iniciativas culturales contemporáneas y grupos de auto creación de su propio entorno de vida.

Después de la comprensión de los movimientos de la democratización y de la emancipación se trató particularmente de iniciativas en áreas periféricas geográficas, sociales y económicas.

De la débil unión de las iniciativas culturales locales y regionales siguió en la mitad de los años 80 la fundación de la federación de iniciativas culturales, la KUPF. Al inicio fue importante el vínculo de fuerzas críticas. En consecuencia se desarrolló la KUPF – Plataforma cultural de Austria Alta – una organización representante experta para el trabajo del sociocultural reconocida por la política y por iniciativas culturales. Uno de los logros más importantes del movimiento democrático de la cultura, durante el movimiento cultural democrático es la elevación del valor social del trabajo cultural contemporáneo.

Desde mediados de los años 90 la KUPF amplió su función de representación y resaltó la importancia del trabajo cultural de grupos sociales discriminados. Así también el sector del trabajo de medios independientes (siendo la fuerza pluralista y democrática) tomó una posición importante dentro de la KUPF y aún exige una discusión permanente.

La fuerza social de la KUPF representa las iniciativas de sus miembros a través de sus actividades regionales y nacionales diariamente, contribuyendo al desarrollo del arte y la cultura contemporáneos, así como a la democratización y la participación cultural.

Estos son los intereses que representa el trabajo de la KUPF- Plataforma cultural de Austria Alta.

MIEMBROS La diversidad de las iniciativas de los miembros representa la amplia gama del trabajo contemporáneo y socio-cultural en Austria Alta. Su intervención activa y el diseño de la sociedad, tal como el análisis de las estructuras existentes, son una contribución importante en el desarrollo emancipado en las respectivas regiones y un paso hacia la democracia.

Cada iniciativa cultural en Austria Alta puede ser miembro del KUPF- Plataforma cultural – sí cumple los siguientes criterios:

* Trabajo cultural orientado en el presente y en el futuro * Conexión entre producciones propias y proyectos * Mediación y apoyo en el arte y cultura contemporáneos * Independencia de organización y contenido de los cuerpos administrativos, gremios políticos y de instituciones estatales * Independencia de los partidos políticos y religiones * De utilidad pública * Comportamiento democrático * Auto-organización * Posicionamiento en contra de corrientes ideológicas inhumanas

Procedimiento para ser miembro de la KUPF en Austria Alta.

* Solicitud para ser miembro escrita en una carta informal (mail, fax, carta) incluyendo los siguientes anexos: Estatutos, presentación y nombres de los miembros de la junta directiva. * Entrevista/discusión con un/a representante de la KUPF * Proceso de la solicitud en la junta de la KUPF y decisión si tal solicitud es presentada/recomendada en la asamblea general anual.

ORGANIZACIÓN La KUPF esta organizada como una asociación. El gremio más importante es la asamblea general anual de las iniciativas de los miembros que se realiza por lo menos una vez al año. En esta asamblea se aceptan los nuevos miembros y se selecciona el comité ejecutivo. El comité ejecutivo recibe de la asamblea general la orden de trabajo para un año.

El comité ejecutivo toma las decisiones políticas y estratégicas para el año operativo. Este comité consta de representantes de iniciativas miembros y expertos de las áreas política y social. Las asociaciones miembro son invitadas a participar en todas las reuniones y clausuras del comité ejecutivo.

El comité ejecutivo nomina la gerencia que se encarga de los procesos organizativos y de servicio a los miembros, así como la preparación de las bases para la toma de decisiones.