KUPF – kulturna platforma Gornje Austrije

Samorazumljivost
KUPF – kulturna platforma Gornje Austrije je krovni savez i kulturno politicko predstavnistvo interesa preko 100 kulturnih inicijativa u Gornjoj Austriji.

KUPF vidi sebe kao kulturno politicku snagu oblikovanja, koja djeluje u ime svojih clanova, u cilju osiguravanja uslova za regionalne inicijative iz oblast kulture, njihovo poboljsavanje i dalji razvoj zajedno sa njihovim ucesnicima i aktivistima.

Kulturno politicka samorazumljivost KUPF-a se proteze izvan geografskih granica Gornje Austrije i sadrzaja slobodnog kulturnog rada; Ravnopravnost spolova je jedna od vodecih tema djelovanja.

KUPF se javlja i biva aktivan tamo:
* gdje se pocinju osjecati tendencije netrepeljivosti prema kulturi
* gdje u korist populistickog maksimiranja izbornih glasova, kultura i kulturni rad postaju ping-pong loptica politickog (partijskog) djelovanja
* gdje kultura i kulturni rad bivaju podredjeni i zrtvovani privredno ekonomskim interesima

KUPF podrzava inicijative svojih clanova, koje predstavljaju osnovu sopstvenog djelovanja.

Inicijativama svojih clanova, KUPF pomaze sa svojim strucnim znanjem u svim oblastim kulturnog rada, daje aktivnu podrsku kod nadolazecih problema i bori se zajedno sa njima za poboljasnje okvirnih uslova kulturnog rada.

Uloga KUPF-a Djelovanje KUPF-a se dijeli na tri osnovna podrucja:

Kulturna politika
Kulturna politika ima za KUPF slijedece znacenje: Aktivno stvaranje kulturne politike kao osiguranje, poboljsanje i dalji razvoj regionalnih kulturnih inicijativa u njihovoj raznolikost.

Sindikat
KUPF – kulturna platforma reaguje brzo na zakonske promjene i usmjeruje svoje teziste na socijalne kontekste samoodlucujuceg kulturnog rada. Ona pomaze kulturne inicijative kod problema u kulturnom radu.

Podrska & savjetovanje
KUPF je strucnjak u svim pitanjima kulturnog rada i prosljedjuje to znanje i iskustvo na svoje clanove.

Temelj njenog rada predstavljanju udruzenja clanova, na cijim potrebama baziraju sve tri oblasti djelovanja.

KUPF – kulturna platform Gornje Austrije radi u interesu inicijativa svojih clanova i nadogradjuje njihovu praksu i iskustvo!

Istorija
Sa drustvenim preokretima ’70-ih i ’80-ih (novi socijalni pokret) su i u Gornjoj Austriji nastale razlicite kulturne i vremensko kulturne grupe i inicijative, sa idejom samouredjenja sopstvenog zivotnog okruzenja. Po aktuelnom shvatanju bazno orijentiranih demokratizirajucih i emancipaonih pokreta, radilo se je uglavnom o inicijativama na ivicima gegrafskih, socijalnih i privrednih oblasti.

Iz labavo spojenih saveza lokalnih i regionalnih kulturnih inicijativa, je sredinom ’80-ih uslijedilo formiranje krovnog saveza kulturnih inicijativa, KUPFA-a. Kako je na pocetku glavni dio djelovanja bio usredjen na povezivanje kriticnih snaga, kasnije se je KUPF – kulturna platforma Gornje Austrije u daljem toku razvio ka jednom opstepriznatom predstavniku i strucnjaku za socijalno kulturni rad. Jedan od najvecih uspjeha demokratskog kulturnog pokreta, cijim dijelom se KUPF vidi, je izdizanje drustvenog polozaja modernog aktuelnog kulturnog rada.

Od sredine ’90-ih godina je predstavnicka funkcija KUPFA-a stalno izgradjivana i daje stalno posebnu paznju kulturnom radu grupa zanemarenih od drustva. Takodje i oblast slobodnog rada sa medijima kao demokratska i pluralisticka snaga, zauzima u podrucju inicijativa clanova KUPF-a jedno vazno mjesto i zahtijeva od KUPF-a trajno sukobljavanje sa ovom tematikom.

Drustveno organizirajucu snagu KUPF-a cine clanske inicijative u svom svakodnevnom regionalnom i vanregionalnom radu, koje daju znacjne priloge razvoju moderno aktuelnog umjetnickog i kulturnog stvaralastva i time ucestvuju u demokratizaciji i kulturnom djelovanju.

KUPF – kulturna platforma Gornje Austrije radi u Vasem interesu!

Clanovi
Raznolikost clanskih inicijativa odrazava raznolikost spektruma vremenskih i socijalno kulturnih radova u Gornjoj Austriji. Aktivno uplitanje i formiranje drustva, kritiziranje postojecih drustvenih struktura je vazan prilog emancipacijskom razvoju u odredjenoj oblasti i dio zivota sa demokratijom.

Clan KUPF – kulturne platforme Gornje Austrije moze postati svaka kulturna inicijativa iz Gornje Austrije koja ispunjava slijedece uslove:
* Aktuelno moderni kulturni rad, kao i kulturni rad orijentiran ka buducnosti
* Posredovnje sopstvenih produkcija i projekata
* Posredovanje i omogucanje moderno aktuelne umjetnosti i kulture
* Sadrzajna i organizaciona nezavisnost od regionalnih institucija, politickih krugova i drzavnih institucija
* Nezavisnost od politickih partija i religioznih zajednica
* Opsta korisnost drustvu
* Demokratsko ponasanje
* Samoorganizacija
* Pozicioniranje protiv ideloskih strujanja koje su usmjerene protiv covjecnosti

Proces ka clanstvu u KUPF-u Gornje Austrije
* Zahtjev za clanstvo u obliku neformalnog pisma (e-mail, FAX, pismo) sa slijedecim dodacima: statuti i opis udruzenja i imena clanova uprave
* Razgovor sa zaposlenima u KUPF-u
* Razmatranje zahtjeva u upravi KUPF-a i odluka, da li ce zahtjev biti predlozen ili preporucen na godisnjem sastanku.

Organizacija
KUPF je organizovan kao udruzenje. Najvazniji gremij je generalni godisnji sastanak svih clanova. Na ovom sastanku se primaju novi clanovi i bira upravni odbor, koji pri tome dobija nalog za rad za narednu godinu.

Upravni odbor donosi sve politicke i strateske odluke u toku jedne godine. On se sastoji od predstavnika clanskih inicijativa I strucnjaka iz posebnih politickih i drustvenih podrucja. Clanska udruzenja mogu ucestvovati na svim sastancima i zasjedanjima upravnog odbora.

Upravni odbor imenuje operativnu upravu, koja se bavi organizacionim procesima, pruzanju usluga clanovima i osnovnim pripremama odluka.

Produkt zum Warenkorb hinzugefügt.
0 Artikel - 0,00